Dla nauczycieli

Informujemy, że z dniem 23.01.2021 r. obowiązywał będzie nowy Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Świecie.

Poniżej do pobrania: Uchwała nr 220/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, ogłoszona dnia 08.01.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela.

Uchwała nr 220/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania: efs
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela: efs