Nabór do konkursu na granty PPGR

Zaproszenie Burmistrza efs
Zał. nr 1 Wzór oświadczenia rodzica-opiekuna prawnego efs
Zał. nr 1 Wzór oświadczenia rodzica-opiekuna prawnego efs
Zał. nr 2 Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie efs
Zał. nr 2 Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie efs
Zał. nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych efs
Zał. nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych efs