Informacja

Informujemy, że w dniu 27.04.2022 r. Burmistrz Świecia ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów następujących placówek oświatowych:

Przedszkola nr 1 w Świeciu,

Przedszkola nr 3 w Świeciu,

Przedszkola nr 7 w Świeciu,

Przedszkola nr 8 w Świeciu,

Przedszkola nr 11 w Grucznie,

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Świeciu,

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ziemi Świeckiej w Świeciu,

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu,

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu,

Szkoły Podstawowej nr 8 im. K. Ecksteina w Świeciu,

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie,

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wiągu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie BIP: http://www.bip230.lo.pl/?cid=185

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy efs

Rekrutacja do żłobków

Zapisy dzieci do żłobka na wrzesień bieżącego roku odbywają się przy pomocy systemu elektronicznego i rozpoczynają się od dnia 1 marca i trwają do dnia 31 marca każdego roku. W ciągu roku zapisy do poszczególnych grup są przeprowadzane w miarę wolnych miejsc. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci, które 01.09.2022 będą miały ukończone 20 tygodni życia oraz nie więcej niż 2 lata ukończone w 2022 roku.

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobka, przyjmowani są na podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do żłobka.

W przypadku uzyskania przez co najmniej dwoje dzieci równej liczby punktów, o przyjęciu do żłobka decyduje publiczne losowanie przeprowadzone w obecności rodziców i komisji rekrutacyjnej.

Regulamin rekrutacji do Żłobka Miejskiego na rok szkolny 2022-2023: efs
Regulamin rekrutacji do Żłobka Miejskiego nr 2 na rok szkolny 2022-2023: efs

Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej

Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej: efs